Společnost NAKASOFT s.r.o. se sídlem Spodní 1, Praha 5, IČO: 06058728 chrání veškeré osobní údaje, které zpracovává a považuje je za důvěrné a nakládá s nimi v souladu s předpisy v oblasti ochrany osobních dat a údajů.

 

NAKASOFT s.r.o. shromažďuje a uchovává Vaše osobní údaje pro výkon podnikatelské činnosti. Ke zpracování osobních údajů dochází ze strany NAKASOFT s.r.o. při plnění smluv a právních zájmů společnosti.

 

Osobní údaje, které zpracováváme:

– Jméno a příjmení

– Kontaktní adresa

– Telefonní kontakt

– Emailový kontakt

– IČO a DIČ

 

Ke zpracování osobních údajů dochází manuálně pověřenými zaměstnanci společnosti NAKASOFT s.r.o. Společnost je povinna v zákonem stanovených případech předat osobní údaje orgánům činných v trestním řízení.

 

Doba uchování osobních údajů:

V případě smluvního plnění 5 let. V případe zasílání obchodních sdělení 3 roky.

 

Práva subjektů osobních údajů:

– právo na přístup k osobním údajům

– právo na úpravu osobních údajů

– právo na odstranění osobních údajů

– právo vznést námitku